CIEĽ A ÚMYSLY MODLITIEB

Úmysly, za ktoré sa chceme modliť:

1. Za všetkých prenasledovaných kresťanov, ktorí                                                                          trpia pre svoju vieru.                                                                                                                    2. Za všetkých kresťanov v núdzi                                                                                                3. Za obrátenie všetkých, čo prenasledujú kresťanov                                                                4. Za nás, neprenasledovaných kresťanov, aby sme sa hrdo hlásili k Tebe.                              5. Za predstaviteľov štátov, aby presadzovali mier a nie vojny.                                                 6. Za kresťanov, ktorí odsudzujú a ubližujú ľuďom s iným vierovyznaním, aby spoznali zlo v svojich skutkoch.                                                                                                                            7. Za to, aby sme Ti, Pane, boli všetci kresťania verní až do smrti.

Cieľ: Chceme Ťa, Pane, prosiť o pomoc pre našich prenasledovaných bratov a sestry, ktorí sa napriek hrozbám smrti neboja vyznávať vieru v Teba, daj im silu vydržať až do konca a            odmeň ich za ich vernosť v nebi. Taktiež Ťa prosíme, pomáhaj všetkým kresťanom v núdzi      (napr. finančnej), aby Ti neprestávali dôverovať a stále verili, že ich nikdy neopustíš.


                     Zdroj: Vatican News

"Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho "morálne hodný", alebo nie."

Edith Stein