„Byť kresťanom a vidieť trpiaceho brata bez toho, aby sme vedeli trpieť s ním, znamená byť bez lásky a byť kresťanom iba podľa mena.“

Svätý Vincent de Paul

    9.7.2021 - 26.8.2021

Ako a čo sa modliť ? 

Každý deň, počas týchto 7 týždňov, sa treba pomodliť ľubovoľnú modlitbu obetovanú za prenasledovaných kresťanov. (napr. ruženec, desiatok ruženca, korunka Božieho milosrdenstva, ...)

Zvlášť v piatky: cez tento deň, kedy náš Pán trpel, ako trpia aj prenasledovaní kresťania, sa pomodlíme: Krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov.

Okrem toho by bolo dobré, ak by sme sa cez týždeň (okrem nedeľnej omše) zúčastnili aspoň na 1 ďalšej svätej omši a obetovali ju taktiež za úmysly tejto kampane. Počas pandémie nech ale každý zváži účasť na sv. omši. 

Ďalším veľkým + bude, ak si počas kampane zvolíme nejaký pôst.

Modliť sa ako dobrovoľníci môžeme samostatne alebo v skupinách.

Zúčastniť sa kampane môže každý, kto chce modlitbami pomôcť kresťanom, ktorí našu pomoc potrebujú.


7 týždňov: 

Postupne sa budeme v rámci tejto kampane modliť:
1. týždeň: za kresťanov v Severnej Amerike
2. týždeň: za kresťanov v Ázii
3. týždeň: za kresťanov v Afrike
4. týždeň: za kresťanov v Južnej Amerike
5. Týždeň: za kresťanov v Európe
6. týždeň: za kresťanov v Austrálii a Oceánii
7. týždeň: za kresťanov na celom svete